همراه با زائران اربعین؛

کمک 300 میلیون ریالی شرق اصفهانی ها به مراسم اربعین در کربلا

کمک های ارسالی برای برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم اربعین از سوی مردم شرق اصفهان حدود 30 میلیون تومان است.

آخرین اخبار