رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در تجمع اصفهانی ها:

سیاست های ترامپ مکمل سیاست های اوباما است/ حرکت به سوی قدرت اول اقتصادی منطقه پس از دست یابی به قدرت اول نظامی

نماینده مجلس دهم، گفت: اگر باراک اوباما و جان کری با ظاهری موجه و با خنده به دنبال محدودسازی ایران بودند، این برنامه ریزی توسط گروهی صورت گرفته که امروز برای ترامپ نیز برنامه ریزی می کند.

آخرین اخبار