در دهستان شاهتور انجام می شود:

محفل شیر خوارگان حسینی تا استقبال از کاروان شهدای گمنام/ دعوتنامه

از محفل شیر خوارگان حسینی تا استقبال از کاروان شهدای گمنام روز جمعه در دهستان شاهتور‎.

آخرین اخبار