حب الحسین یجمعنا؛

همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی در شرق اصفهان/ تصاویر

همایش شیرخوارگان حسینی همزمان با سراسر کشور در 12 شهر و بیش از 80 روستا در شرق شهرستان اصفهان برگزار شد.

همزمان با سراسر کشور در اولین جمعه ماه محرم؛

همایش شیرخوارگان حسینی در شرق اصفهان/ تصاویر

همایش باشکوه شیرخوارگان حسینی روز جمعه در شهر ورزنه، حسن آباد، تودشک، هرند و دیگر بخش های شرقی اصفهان برگزار شد.

همایش شیرخوارگان شهر اژیه/ تصاویر

همایش شیرخوارگان شهر اژیه/ تصاویر

آخرین اخبار