معاون دادسرای اصفهان مطرح کرد

هشدار نسبت به بازی‌های غیراخلاقی/ تأثیر بازی بیش از فیلم است

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای اصفهان گفت: تأثیر بازی بیش از فیلم است چرا که بر خلاف فیلم که معمولاً یک بار دیده می‌شود بازی برای چندین بار تکرار شده و از سوی دیگر در بازی فرد خودش را جای فاعل می‌بیند.

آخرین اخبار