در شهر نیک آباد برگزار شد:

همایش پیاده روی رهایی یافتگان از بند اعتیاد/ تصاویر

اولین همایش پیاده روی خانوادگی ویژه رهایی یافتگان از بند اعتیاد در شهر نیک آباد جرقویه سفلی برگزار شد.

آخرین اخبار