به رسم هر سال برگزار شد؛

اجتماع عزادارن شرق اصفهان در همایش بزرگ رضویون شهر هرند/ تصاویر

اجتماع بزرگ عزاداران رضوی در روز شهادت امام رضا(ع) در آستان مقدس امامزاده اسحاق هرند برگزار شد.

مسئول امور فرهنگی آستان مقدس امامزاده اسحاق(ع):

سوگواره رضویون هرند با عشق به امام هشتم برپا شد/ برگزاری همایش ها نقطه اتحاد شرق اصفهان است

حسن امینی هرندی گفت: بخشداران پنج بخش شرق اصفهان، با برنامه ریزی مفید در صدد به ثبت رساندن همایش های بزرگ در سطح هر بخش باشند تا بتوان اتحاد مردم را بیش از پیش نشان داد.

همزمان با شهادت امام رضا(ع)؛

شرق اصفهان در آستانه همایش رضویون شهر هرند

همایش رضویون شرق اصفهان در آستان مقدس امامزاده اسحاق(ع) شهر هرند همزمان با شهادت امام رضا(ع) برگزار می شود.

تحلیل همایش سوگواره رضویون از نگاه مسئولین

در راستای مهم خواندن سوگواره رضویون بررسی اجمالی اهداف این مراسم توسط مسئولین گامی مهم در پیش برد بهتر این برنامه در سنوات آینده می باشد.

با همراهی مسئولان و مردم شرق اصفهان همایش بزرگ رضویون برگزار شد؛

اجتماع باشکوه ۲۰ هزار عزادار رضوی در امامزاده اسحاق هرند

استاندار اصفهان دراجتماع بزرگ عزاداران امام رضا (ع) گفت: تمام تلاش بر این است که مشکلات شرق اصفهان به حداقل برسد و حضور من در این مراسم اثبات این است که بگویم همراه مردم شرق اصفهان هستم.

امام جمعه شهر هرند خبر داد:

چالشها به گوش مسئولین خواهد رسید

امام جمعه شهر هرند گفت: در راستای برگزاری همایش های اجرایی به مناسبت های گوناگون با حضور مسئولین بسیاری از چالش ها به گوش مسئولین خواهد رسید.

آخرین اخبار