همایش دوره ضمن خدمت فرهنگیان بخش بن رود

معلمان نقش مهمی در خلق حماسه ی سیاسی و ملی دارند

مشاور اجتماعی استانداری گفت: در پیروزی انقلاب اسلامی فرهنگیان پیشتاز حفظ انقلاب بودند و در خلق حماسه ی سیاسی و ملی نقش بسزایی دارند.

آخرین اخبار