امام جمعه ورزنه در همایش جوان و معنویت گفت:

جوان ورزنه ای از ناملایمات و بی تدبیری ها هراسی نداشته و به آینده امیدوار است

امام جمعه ورزنه خط مقدم تهاجمات دشمن را جوانان خواند و گفت: دوره جوانی پر اهمیت ترین دوره در زندگی است و جوان ورزنه ای با انگیزه بالا به آینده، روشن و از ناملایمات هراسی ندارد.

آخرین اخبار