امام جمعه شهر ورزنه در راستای اجرای همایش جوان و خود باوری:

همایش جوان و خودباوری ورزنه راهکار شناخت دین باوری جوانان

امام جمعه شهر ورزنه گفت: جوان، مسافری است که مسیری طولانی و سرنوشت‌ساز را تا ابدیت در پیش دارد و با برگزای هایش جوان و معنویت می بایست شناخت انحرافات به درستی برای جوان روشن شود.

آخرین اخبار