رئیس بسیج اساتید دانشگاه اصفهان:

اصفهان؛ میزبان نخستین همایش تخصصی تمدن پژوهی اسلامی/ به دنبال رسیدن به درک مشترک از مفهوم تمدن نوین اسلامی هستیم

نخستین همایش علمی تخصصی تمدن پژوهی اسلامی برای رسیدن به درک مشترک برای تحقق تمدن نوین اسلامی با حضور اساتید برجسته کشوری به میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار