مسئول برگزاری همایش رضویون خبرداد:

اجتماع عزادارن شرق اصفهان در همایش بزرگ رضویون شهر هرند

حمید کنعانی مسئول برگزاری همایش رضویون از برگزاری سیزدهمین اجتماع عظیم عزاداران شرق اصفهان در امامزاده اسحاق هرند خبر داد.

برپایی برنامه های فرهنگی همزمان با برگزاری همایش رضویون

مسئول فرهنگی همایش بزرگ رضویون گفت: هدف اصلی برپایی برنامه های فرهنگی همزمان با همایش رضویون اعتلا، رشد و بالندگی جامعه اسلامی در هر زمان و مکان است.

آخرین اخبار