رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور

حذف نام شهید فهمیده از کتاب‌ها کار درستی نبود

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشورگفت: حذف نام شهید فهمیده از کتاب‌ها کار درستی نبود و افرادی همچون فهمیده و مدرس‌ها الگوی نسل جوان هستند.

آخرین اخبار