نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

بیکار شدن ۲۰ هزار نفر در اولین استان صنعتی کشور طی ۶ ماه

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بیکار شدن ۲۰ هزار نفر در استان اصفهان در ۶ ماه نخست سال ۹۵، گفت: رکود فراگیر یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور است.

در همایش تجلیل از جهادگران عرصه های اقتصاد مقاومتی شرق اصفهان مطرح شد:

راه اندازی ۵۰۱ عرصه اقتصاد مقاومتی در شرق اصفهان

فرمانده ناحیه امام علی(ع) گفت: با عنایت ویژه سپاه حرکتی وسیع در جهت محرومیت زدایی شرق اصفهان در سال ۹۳ به سرانجام رسید.

آخرین اخبار