همایش اصفهان ریزگردها و آلاینده‌ها در نصف‌جهان برگزار می‌شود

همایش اصفهان ریزگردها و آلاینده‌ها با ۱۱ محور پژوهشی از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ در مرکز تحقیقات معلمان نصف‌جهان برگزار می‌شود.

آخرین اخبار