همایشی با محوریت ازدواج در کوهپایه برگزار شد

دختران در آستانه ازدواج در جلسه آموزشی با محوریت موضوع ضرورت ازدواج و ملاک های انتخاب همسر برگزار شد، شرکت نمودند.

آخرین اخبار