در همایش مشترک ائمه جماعات، هیأت امنا و فرماندهان حوزه و پایگاه بسیج:

حساسیت خود را در برخورد با تهاجم فرهنگی بالا بریم

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: اگر شامه ی حساس بودن را از ما گرفته شود و نتوانیم حساسیت ها را حس کنیم آنگاه تهاجم فرهنگی می آید و روحانی در مقابله با آن نقشی ندارد.

آخرین اخبار