معاون صنایع دستی استان اصفهان:

تجاری‌سازی، تاثیرگذارترین عامل بهبود کیفیت صنایع دستی اصفهان است

معاون صنایع دستی اداره‎‌کل میراث فرهنگی اصفهان گفت: تجاری‌سازی صنایع دستی یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین عامل در بهبود وضعیت تولید و ارتقای سطح کیفیت آثار صنایع دستی است.

آخرین اخبار