معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

توسعه راه ریلی استان اصفهان تأثیرات ملی به همراه دارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان گفت: لازمه یک استان برای توسعه گردشگری و صنعت، ایمن بودن جاده‌های مواصلاتی است، استان اصفهان از لحاظ راه‌های ریلی باید توسعه پیدا کند، ایجاد راه ریلی تأثیرات ملی به همراه دارد.

آخرین اخبار