استاندار اصفهان مطرح کرد

ساماندهی توزیع لوازم‌التحریر ایرانی – اسلامی در سراسر استان اصفهان

استاندار اصفهان گفت: با ساماندهی رسانه‌های فرهنگی آموزش و پرورش که شامل ساماندهی کیف و لوازم‌التحریر دانش‌آموزان بوده، توزیع لوازم‌التحریر ایرانی – اسلامی در سراسر استان اصفهان اجرایی می‌شود.

مسئول آموزش اداره‌کل دامپزشکی اصفهان:

نخستین سامانه آزمون الکترونیکی سازمان دامپزشکی کشور در اصفهان طراحی شد

مسئول آموزش اداره‌کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: برای نخستین بار در مجموعه سازمان دامپزشکی کشور، سامانه آزمون الکترونیکی در اداره‌کل دامپزشکی استان اصفهان طراحی شد.

زرگرپور:

مالیات اصفهان بودجه‌های عمرانی ۱۱ استان را تامین می کند

استاندار اصفهان گفت: باید ۴هزار ميليارد تومان ماليات از اصفهان به خزانه دولت واريز شود اما فقط ۵۰۰ ميليارد تومان آن به ما برمی گردد و مابقی اين رقم منابع عمرانی ۱۱ استان كشور را تامین می‌کند.

آخرین اخبار