معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

بنده با توافقی که بتواند انجام بشود موافقم، البته با توافق بد موافق نیستم

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به اظهارات مکرر آمریکایی ها که می گویند «توافق نکردن بهتر از توافق بد است» افزودند: ما هم همین عقیده را داریم! و معتقدیم توافق نکردن بهتر از توافقی است که به ضرر منافع ملی و زمینه ساز تحقیر ملت بزرگ ایران شود.

آخرین اخبار