عضو هیئت امنای مرکزنجوم ادیب اصفهان اعلام شد:

مشاهده هلال ماه شوال در غروب جمعه/ ۳۰ روزه شدن ماه رمضان

عضو هیئت امنای مرکزنجوم ادیب اصفهان بابیان اینکه به احتمال قوی مشاهده هلال ماه شوال غروب جمعه امکان پذیر وشنبه هفته آینده عیدفطر است، گفت: در این شرایط ماه رمضان امسال ۳۰روزه است.

آخرین اخبار