در مرکز توان‌بخشی بیماران اعصاب و روان

نخستین مانور زلزله ویژه معلولان در استان اصفهان برگزار شد

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اهمیت آموزش در مواجه با زلزله گفت: اولین مانور زلزله، پیشگیری و اقدامات پس از آن به‌عنوان تمرینی فرضی در یکی از مراکز توان‌بخشی بیماران اعصاب و روان انجام شد.

آخرین اخبار