مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

وقف از مصادیق اقتصاد مقاومتی است/ امامزاده اسحاق همچون نگین در شرق اصفهان می درخشد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: وقف شجره ی طیبه ای است که نام خود را در آن جاوید نگه می داریم.

آخرین اخبار