پای قهرمان المپیک به پرونده قتل باز شد + عکس

هادی ساعی که چندی قبل نیز پس از یک درگیری در باشگاه سوارکاریش دچار مشکل شده بود این بار پایش به یک پرونده قتل باز شد.

در منطقه ی جرقویه سفلی برگزار شد:

کوهگشت مسئولین جرقویه سفلی در ارتفاعات قارنه

همایش کوهگشت در ارتفاعات مشرف به روستای تاریخی قارنه با حضور مسئولین بخش جرقویه سفلی برگزار شد.

آخرین اخبار