اولین جلسه شورای ورزشی منطقه جرقویه سفلی کلید خورد

اولین جلسه شورای ورزشی منطقه جرقویه سفلی در محل دفتر ریاست اداره آموزش و پرورش منطقه برگزار گردید.

آخرین اخبار