بمناسبت هفته کتابخوانی انجام می شود:

راه اندازی طرح شبکه کتابخوانی کتابخانه عمومی حسن آباد در آینده نزدیک

با پیگیری های انجام شده طرح سامانه سامان در کتابخانه عمومی شهر حسن آباد بزودی اجرایی می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات