مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

کاهش نرخ بیکاری در اصفهان مهمترین هدف اداره کار استان در سال جدید است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: کاهش نرخ بیکاری در استان اصفهان و رسیدن به میانگین نرخ بیکاری در کشور مهمترین هدفگذاری این اداره کل در سال جدید است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

هفته کارگر فرصتی مغتنم برای بیان دغدغه‌ها و معضلات کارگران است

قادری بابیان اینکه برخی از مشکلات و معضلات پیش روی کارگران و کارفرمایان استان اصفهان در سطح استان و ملی تهیه و شناسایی‌شده است از مدیران استانی خواست تا نسبت به رفع آن‌ها اقداماتی را انجام دهند.

آخرین اخبار