عضو هیأت نظارت بر مطبوعات:

هفته‌نامه «۹ دی» توقیف شد

عضو هیأت نظارت بر مطبوعات گفت: هفته‌نامه « ۹دی» به دلیل رعایت نکردن مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره مسائل هسته‌ای توقیف شد.

آخرین اخبار