همزمان با هفته مهارت در جرقویه سفلی برگزار شد،

بزرگداشت روز کارآفرینی با حضور مدیرکل امور روستایی

مراسم بزرگداشت روز کارآفرینی و مهارت های فنی و حرفه ای در مرکز آموزش فنی و حرفه ای جرقویه سفلی برگزار شد.

آخرین اخبار