فرمانده انتظامی استان اصفهان

لجبازی با خانواده علت57 درصد گرایش به اعتیاد است

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: براساس آمارهای به دست آمده، 57 درصد معتادان، لجبازی با خانواده را علت گرایش به سمت اعتیاد عنوان کردند.

ژست برای مبارزه با دخانیات+کارتون

ششم تا دوازدهم تیر ماه به عنوان هفته مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده است.

آخرین اخبار