نیم نگاهی به هفته دولت در بخش بن رود؛

حضور خانم مشاور در افتتاح کتابخانه تا آغاز پروژه عمرانی خلیج فارس/ ورزنه مستحق بیش از اینهاست

به مناسبت هفته دولت با حضور دکتر مجیر، مشاور فناوری وزارت علوم کشور، کتابخانه هنرستان ابن سینای ورزنه بهره برداری شد.

آخرین اخبار