هفته دفاع؛ هفت گفتگو / 7 / فؤاد مطاعی؛

خاطرات یک رزمنده نوجوان: با سیم‌ سر پاسدارها را می‌بریدند!

نوجوان رزمنده و تخریبچی لشکر 27 محمد رسول الله(ص) می گوید: سال 65 در ایامی که داشتم امتحان ثلث سوم خرداد را می‌دادم اعزام شدم اما عشق به جبهه رفتن مربوط به این زمان نبود و به سال 63 برمی‌گشت.

آخرین اخبار