ه مناسبت هفته تربیت بدنی

حسین آباد میزبان مسابقه ی دوچرخه سواری بود

به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، یک دوره مسابقه دوچرخه سواری در روستای حسین آباد جرقویه سفلی برگزار شد.

آخرین اخبار