گرامی داشت هفته بهداشت و روان در جرقویه سفلی

به مناسبت هفته بهداشت و روان جلسه ای با این موضوع در مدرسه خدیجه کبری(س) شهر محمدآباد برگزار گردید.

آخرین اخبار