معاون وزیر بهداشت مطرح کرد؛

افزایش خانم های قلیانی در کشور/ هزینه های چندهزار میلیاردی سیگار

معاون بهداشت وزارت بهداشت، ضمن تشریح وضعیت مصرف مواد دخانی در کشور، نسبت به افزایش آمار زنان مصرف کننده قلیان در جامعه هشدار داد.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران عنوان کرد

“مسمومیت” حاصل نزدیک شدن به سیگاری‌ها

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران از جمع آوری فیلترهای سیگار خبر داد و گفت: فیلتر سیگارها به مرور زمان تجزیه و مسمومیت ایجاد می‌کند، و بیشترین خطر هم در اماکنی است که سیگاری‌ها بیشتر آنجا تجمع می‌کنند.

آخرین اخبار