مسابقه ی طناب کشی جوانان ورزنه

به همت اداره تربیت بدنی شهر ورزنه مسابقه ی طناب کشی با رقابت چهار تیم 5نفره از جوانان این شهر برگزار شد.

آخرین اخبار