گزارشی درباره الگوی نادرست مصرف؛

مصرف گرایی؛ سندرومی که به جان ایرانی ها افتاده است

نه تنها کتاب های درسی دوران دبستان و دبیرستان و دانشگاه ها باید اصلاح شود بلکه این اصلاح باید قبل از آغاز دوران دبستان باشد و این امر به خصوص در طراحی های هوشمندانه در کارتون هایی که تولید و پخش می شود لحاظ گردد.

تلاش دشمن برای قطب‌بندی در کشور ایجاد درگیری درون تشکیلاتی نظام است

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به تلاش دشمن برای دوقطبی‌سازی فضا به دو دسته “تندرو” و “میانه‌رو” گفت: تلاش دشمن این است که کشور را قطب‌بندی کند و با ایجاد درگیری درون تشکیلاتی نظام بتواند به اهداف خود برسد.

آخرین اخبار