هشدار مدیرعامل آبفای استان اصفهان:

۵۶ شهر و ۳۰۰ روستا در اصفهان وابسته به حوضه آبریز زاینده رود است

مدیرعامل آبفای استان اصفهان گفت: استان اصفهان در حوزه آب وضعیت شکننده‌ای را پشت سر می‌گذارد و ۵۶ شهر و ۳۰۰ روستا در اصفهان وابسته به حوضه آبریز زاینده رود است.

آخرین اخبار