عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

هشدار عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نسبت به خطر نفوذ فرهنگی‌

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: باید نفوذ فرهنگی را رصد کنیم و نگذاریم دشمن در فرهنگ ما رسوخ کند چرا که امروز خطر نفوذ فرهنگی از هر نفوذی جدی‌تر و خطرناکتر است.

آخرین اخبار