مدیرعامل آب منطقه‌ای اصفهان:

دریچه‌های سد زاینده‌رود 8 خرداد بسته می‌شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: برای تأمین مطمئن آب کشاورزی مقرر شده است که دریچه‌های سد زاینده‌رود هشتم خرداد بسته شود و طبق این برنامه تا دهم خرداد آب در شبکه‌ها وجود دارد.

آخرین اخبار