بنایی به بلندای تاریخ

مسجد جامع اصفهان، تلفیق کاملی از انواع سبکهای معماری

نشست سوم علمی پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با عنوان «بررسی سیر تحول معماری در مسجد جامع اصفهان» برگزار شد.

آخرین اخبار