رئیس بنیاد نخبگان اصفهان:

شکل‌گیری هسته‌های کارآفرین در روستاها با اجرای رویداد هم نت روستا در اصفهان

رئیس بنیاد نخبگان اصفهان از برگزاری رویداد کارآفرینی “هم نت روستا” در این استان خبر داد و گفت: یکی از اهداف برگزاری این رویداد شناسایی ظرفیت‌های مناطق روستایی و چالش‌های کارآفرینی در این مناطق است.

آخرین اخبار