در جرقویه سفلی

مسابقات شطرنج بین دانش آموزی برگزار شد

مسابقات شطرنج دانش آموزان پسر در محل سالن اجتماعات هنرستان امام خمینی(ره) شهر نیک آباد برگزار گردید.

عجیب ترین بدهی یک دانشجو به دانشگاه

یک دانشجوی اصلاندوزی هنگام بررسی نتیجه ثبت نام تغیییر رشته در سایت گلستان با یک بدهی عجیب اما واقعی مواجه شد.

در جلسه اداره آموزش و پرورش بن رود مطرح شد

هزینه ی خانواده ها درآستانه ی بازگشایی مدارس

معاونت امور مالی فرمانداری اصفهان در این جلسه گفت: مخالف گرفتن پول سرویس مدارس از دانش آموزان هستیم.

آخرین اخبار