معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

95 درصد از زنان استان اصفهان دچار بی تحرکی هستند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، 95 درصد از زنان و 82 درصد از مردان بالای 30 سال در استان دچار بی تحرکی هستند.

آخرین اخبار