گزارش از وضعیت کمبود تخت برای نوزادان نارس/

قیمت زنده ماندن هر نوزاد شبی ۲ میلیون تومان!

تعداد تخت‌های ویژه نگهداری نوزادان نارس در بیمارستان‌های دولتی به‌ شدت محدود است و خانواده‌ها مجبورند برای نگهداری فرزندشان حداقل شبی ۲میلیون تومان در بیمارستان‌های خصوصی هزینه کنند و تازه این رقم، شروع هزینه درمان است.

آخرین اخبار

تبلیغات