مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان خبر داد

افزایش 60 درصدی هزینه عتبات عالیات

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: از 11 شهریورماه هزینه سفرهای هوایی و زمینی به عتبات 60 درصد افزایش خواهد یافت

آخرین اخبار