مسئولان پاسخ دادند

چرایی دریافت هزینه ۴۸ هزار تومانی از متقاضیان استخدام در آموزش و پرورش

معاون توسعه مدیریت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به‌اینکه مبلغ ۴۸ هزار تومان از متقاضیان شرکت در آزمون دریافت می‌شود، گفت: این رقم به منظور برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش و مصاحبه و گزینش توسط آموزش و پرورش دریافت می‌شود.

آخرین اخبار