گزارش هیئت مدیره سایپا:

عملکرد سایپا در سال 94: فروش کاهش یافت؛ هزینه‌های مالی افزایش! +جدول

با وجود کاهش فروش گروه خودروسازی سایپا در سال گذشته، هزینه‌های مالی این شرکت 11.3 درصد بیشتر شده و از 1881 میلیارد تومان در سال 1393 به 2093 میلیارد تومان در سال 1394 رسید.

آخرین اخبار