ولخرجی دولتی!

هزینه‌های جاری دولت در سال۹۲، ۱۱۹هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان و سال ۹۳ هم ۱۴۳هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان بوده که رشد ۲۰درصدی را نشان می دهد. به عبارت دیگر دولت در سال گذشته برای جبران کمبود درآمدهای خود، ۶۷هزار میلیارد تومان از درآمد نفت برداشت کرده است.

نمودار؛

بدترین عملکرد عمرانی پس از انقلاب در سال ۹۴ رقم خورد

در حالی که کوچکتر بودن نسبت هزینه‌های جاری به عمرانی نمایانگر کارآمدی دولت در جهت استفاده بهینه از منابع است، در سال گذشته هزینه‌های جاری دولت به بالاترین حد خود نسبت به هزینه‌های عمرانی آن در دهه اخیر رسید.

آخرین اخبار

تبلیغات